سرویس های ۱۲۸KB خانگی

Homelikeservices - سرویس های خانگی
سرویس ۱۲۸کیلو بایت (up to 4 MB)یک ماهه 1 گیگ8950تومان
سرویس ۱۲۸کیلو بایت (up to 4 MB)یک ماهه 6 گیگ15.100 تومان
سرویس ۱۲۸کیلو بایت (up to 4 MB)سه ماهه 3 گیگ26.100 تومان
سرویس ۱۲۸کیلو بایت (up to 4 MB)سه ماهه 6 گیگ33.300 تومان
سرویس ۱۲۸کیلو بایت (up to 4 MB)شش ماهه 6گیگ44.400 تومان
سرویس ۱۲۸کیلو بایت (up to 4 MB)شش ماهه 11 گیگ56.300 تومان
سرویس ۱۲۸کیلو بایت (up to 4 MB)یکساله 12 گیگ 83.500 تومان
سرویس ۱۲۸کیلو بایت (up to 4 MB)یکساله 20 گیگ 98700 تومان

سرویس های ۲۵۶KB خانگی

Homelikeservices
سرویس ۲۵۶ کیلو بایت (up to 4 MB)یک ماهه1 گیگ12.100 تومان
سرویس ۲۵۶ کیلو بایت (up to 4 MB)یک ماهه 3 گیگ 17.800 تومان
سرویس ۲۵۶ کیلو بایت (up to 4 MB)سه ماهه 3 گیگ 28.900 تومان
سرویس ۲۵۶ کیلو بایت (up to 4 MB)سه ماهه 6 گیگ 37.300 تومان
سرویس ۲۵۶ کیلو بایت (up to 4 MB)شش ماهه 6گیگ 51.700 تومان
سرویس ۲۵۶ کیلو بایت (up to 4 MB)شش ماهه 11 گیگ 61.600 تومان
سرویس ۲۵۶ کیلو بایت (up to 4 MB)یکساله 12 گیگ 85.900 تومان
سرویس ۲۵۶ کیلو بایت (up to 4 MB)یکساله 20 گیگ
103000تومان
  •   هزینه راه اندازی و نصب هریک از سرویس ها ۲۰.۰۰۰ تومان می باشد .
  •   برای سرویس های فوق استفاده از ساعت ۱ الی ۷ بامداد به صورت رایگان می باشد .
  •   منظور از ترافیک هر دوره ، میزان مصرف  ارسال و دریافت می باشد.
  •    هزینه فوق با احتساب ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده است .

سرویس های ۵۱۲KB خانگی

Homelikeservices
سرویس ۵۱۲ کیلو بایت (up to 4 MB)یک ماهه1 گیگ12.100 تومان
سرویس ۵۱۲ کیلو بایت (up to 4 MB)یک ماهه 1 گیگ 13.700 تومان
سرویس ۵۱۲ کیلو بایت (up to 4 MB)سه ماهه 3 گیگ 19.1000 تومان
سرویس ۵۱۲ کیلو بایت (up to 4 MB)سه ماهه 6گیگ 40.100 تومان
سرویس ۵۱۲کیلو بایت (up to 4 MB)شش ماهه 6گیگ 52.600 تومان
سرویس ۵۱۲کیلو بایت (up to 4 MB)شش ماهه 11 گیگ 63.100 تومان
سرویس ۵۱۲کیلو بایت (up to 4 MB)یکساله 12 گیگ 99.600 تومان
سرویس ۵۱۲کیلو بایت (up to 4 MB)یکساله 20 گیگ
118.100تومان

سرویس های حرفه ای ۱MB

Economy services
سرویس ۱ مگا بایت یک ماهه 5 گیگ 22.800 تومان
سرویس ۱ مگابایت یک ماهه 10 گیگ 34.100 تومان
سرویس ۱ مگابایت سه ماهه 12 گیگ 54.100 تومان
سرویس ۱ مگابایت سه ماهه 20 گیگ 70.200تومان
سرویس ۱ مگابایت شش ماهه 25 گیگ 99.100 تومان
سرویس ۱ مگابایت شش ماهه 35 گیگ 115.900 تومان
سرویس ۱ مگابایت یک ساله 45 گیگ 171.200 تومان
سرویس ۱ مگابایت یکساله 60 گیگ 199.900تومان

سرویس های حرفه ای ۲MB

Economy services
سرویس ۲ مگابایت یک ماهه 5 گیگ 29.500 تومان
سرویس ۲ مگابایت یک ماهه 10 گیگ 38.600 تومان
سرویس ۲ مگابایت سه ماهه 12 گیگ 68.200 تومان
سرویس ۲ مگابایت سه ماهه 20گیگ 83.300 تومان
سرویس ۲ مگابایت شش ماهه 25 گیگ 128.700 تومان
سرویس ۲ مگابایت شش ماهه 35 گیگ 147.400تومان
سرویس ۲ مگابایت یکساله 45 گیگ 217.000تومان
سرویس ۲ مگابایت یکساله 60 گیگ 236.800تومان
Unlimited Services
سرعت قیمت نهایی یک ماهه
128KB19.100تومان
256KB26.200 تومان
512KB42.300 تومان
1024KB76.700. تومان
2048KB100.500 تومان
  •   سرویس نامحدود به صورت ماهانه ارائه می شود .
  •  نسبت اشتراک سرویس های نامحدود  ۱/۱۰ می باشد  یعنی یک خط dedicated  با ظرفیت
  •  اعلام شده در جدول فوق ، بین ۱۰ مشترک به اشتراک گذاشته می شود .

سرویس های VIP

VIP services
سرعت ۱۰۲۴KB6 ماهه 20 گیگ 180.700 تومان
سرعت ۱۰۲۴KBیکساله 40 گیگ 299.100 تومان
  • نصب نرم افزار های کاربردی و مورد نیاز و کاربردی بر روی سیستم کاربرطبق نظر کارشناس 
  • حدا اکثر پایداری سرویس به دلیل استفاده ار روش های جایگزین 
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته بصورت اختصاصی 

ترافیک اضافه

ترافیک اضافه
1 گیگ 3 گیگ 5 گیگ 10 گیگ 20 گیگ 50 گیگ 100 گیگ
3700 تومان 10.900تومان 16.800 تومان 27.100 تومان 45.500 تومان 101.000 تومان 191.900 تومان
بسته های ترافیکی ویژه
بسته های ترافیکی قیمت ترافیک هدیه
200 گیگ 383.600تومان20 گیگ
300 گیگ 575.300 تومان 30 گیگ
400 گیگ 767200 تومان 50 گیگ
500 گیگ 958.900 تومان 70 گیگ
600 گیگ 1.150.500 تومان 100 گیگ
1000 گیگ 1.918.400 تومان 300 گیگ

سرویس های نا محدود و ویژه

Unique Unlimited services
سرعت 128KB256KB512KB1024KB2048KB
قیمت نهایی 39.300 تومان 75.700 تومان 145.900 تومان270.600 تومان 532.900 تومان

سرویس های طلایی

Gold Economy Services
سرویس طلایی ۴۰۹۶KB 1 ماهه 5 گیگ32.800 تومان
سرویس طلایی ۴۰۹۶KB 3 ماهه 12 گیگ 79.500 تومان
سرویس طلایی ۴۰۹۶KB6 ماهه 25 گیگ 153.000 تومان
سرویس طلایی ۴۰۹۶KBیکساله 45 گیگ 254.700 تومان
Gold Economy Services
سرویس طلایی ۶۱۴۴KB1 ماهه 10 گیگ38.400 تومان
سرویس طلایی ۶۱۴۴KB3 ماهه 20گیگ 92.600 تومان
سرویس طلایی ۶۱۴۴KB6 ماهه 35 گیگ 180.300 تومان
سرویس طلایی ۶۱۴۴KB یکساله 60گیگ 298.300تومان