شرکت صفا سازان پارس

شرکت مهندسی صفاسازان با هدف خدمت رسانی به صنایع کشور و همچنین گسترش و ترویج دانش و فن آوری روز دنیا و با بهره گیری از تکنولوژی های نوین در سال ۱۳۸۱ پا به عرصه صنعت گذاشت.