شرکت توان جم

شرکت سنجش ابزار توان جم نو با تجهیزات روز دنیا امکان کالیبراسیون انواع رگلاتورها و گیج های صنعتی و پزشکی و صدور گواهی نامه های مورد تایید اداره استاندارد را داراست